Marlene Frederiksen


Har siden opstarten af hendes konsulentvirksomhed, arbejdet som freelance-konsulent i et mellemstort konsulentfirma. I 2013 arbejdede Marlene Frederiksen primært for DONG Energy Wind Power A/S som Contract Manager på en række kontrakter om elektrisk udstyr til en offshore vindmølle park. Se Reference.

Marlene Frederiksen har tidligere arbejdet i Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) med ansvar for gennemførelse af EU-udbud af forpligtende fælleskommunale indkøbsaftaler, rammeaftaler m.fl., etablering og drift af partnerskaber, afvikling af e-auktioner samt kontraktstyring. Arbejdet er udført både på strategisk og operationelt niveau. Tidligere har Marlene Frederiksen arbejdet som Commercial Controller i Siemens A/S, hvor det primære ansvar var juridisk og økonomisk kvalitetssikring af tilbud og kontrakter til offentlige kunder, kontrakt-forhandling og Claim Management.

De sidste 13 år har offentligt indkøb både været en profession og et af de primære faglige interesseområder. Marlene Frederiksen har en omfattende erfaring med strategisk indkøb, forhandling, kontrakt-indgåelse og -styring af rammeaftaler og enkelt leverancer.

 

MIN BAGGRUND

SÆRLIGE KOMPETENCER

Strategisk indkøb, EU-udbud, organisering og processer i relation til strategisk indkøb, Contract Management, kontraktforhandling, tværfaglige samarbejdsformer og interessent-varetagelse.

 

International erfaring fra Siemens A/S i form af forberedelse og indgåelse af internationale kontrakter samt samarbejde med moderselskabet Siemens AG.

UDDANNELSE

Cand. Merc. Jur, CBS, 2001.

Institute of International Studies, Monterey, USA, 1999.

Freie Universität Berlin, 1998.

Lederuddannelse fra SKI.

Diverse kurser relateret til indkøb.

PRINCE2 Foundation, 2004.

CV

2012- MKF Consulting – Selvstændig/Konsulent.

2003-2011 Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S.

2011 Chef for Indkøbsservice med ansvar for:

 • EU-udbud af forpligtende fælleskommunale indkøbsaftaler. Forberedelse og gennemførelse af EU-udbud, interessent-varetagelse mv.
 • Konceptudvikling af kundesupport i relation til brugen af SKI´s rammeaftaler, ydelser generelt relateret hertil.
 • Ledelse.

2011 Konst. Kundechef med ansvar for:

 • Kunderelationer, partnerskaber og ydelser relateret hertil. Koordinering og gennemførelse af kundespecifikke EU-udbud.
 • Ledelse.

2008-2011 Kundepartner med ansvar for:

 • Large account kunder, f.eks. Forsvaret og Rigspolitiet. Udbud, aftaleimplementering, rådgivning, koordinering etc.
 • Partnerskaber: udvikling og drift af konceptet. Drift af partnerskab med Gentofte Kommune, herunder potentialeanalyse, aftaleimplementering, koordinering og opfølgning.

2007-2008 Chefkonsulent/teamleder for kontraktstyring med ansvar for:

 • Implementering og drift af alle SKI´s rammeaftaler, Contract Management, rådgivning, samarbejdsrelationer, konceptudvikling etc.
 • Kontraktansvarlig for IT-rammeaftaler, herunder afvikling af e-auktioner.
 • Ledelse.

2003-2007 Konsulent og Contract Manager med ansvar for:

 • EU-udbud og kontraktadministration af en række IT-/Tele-rammeaftaler. F.eks. Tele/Data, SW-licenser, konsulentydelser.

1998-2003 Siemens A/S: Commercial Controller med ansvar for:

 • Juridisk og økonomisk kvalitetssikring af tilbud og kontrakter relateret til EU-udbud. F.eks. Banestyrelsen, Energi E2, Post Danmark, HNG, Yaylak/Tyrkiet, Elsam – Horns Rev.
 • Rådgivende funktion vedr. juridiske problemstillinger og arbejdsgange vedr. tilbudsafgivelse, kontraktindgåelse, Claim Management etc.
 • Forhandling med underleverandører, samarbejdspartnere, moderselskab og kunder – nationalt og internationalt.
 • Konceptudvlkling og forbedring af processer, standarddokumenter, kalkulationsværktøjer etc.
 • Tværfagligt samarbejde med teknikere, rådgivere, sælgere, direktion etc.

1998-2000: Commercial Controller Assistent.